BELANGRIJKE INFORMATIE

 
voorwaardes-voor-verzekerde-psychologische-zorg
. Er is bij jou sprake van een psychische stoornis;
2. Je hebt een verwijsbrief van de huisarts (of bedrijfsarts) met daarop vermeld dat het om basis-GGZ gaat en een geldige DSM V-classificatie, of een vermoeden daarvan. De datum op de verwijsbrief moet voor ons eerste gesprek liggen. Heb je geen geldige verwijzing dan kun je je toch aanmelden, maar dien je de behandeling zelf te betalen.
vergoeding
Vanaf 01-01-2022 is landelijk een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd: het Zorg Prestatie Model. Elke sessie wordt apart gedeclareerd (per maand). Het tarief per sessie is afhankelijk van de soort sessie (diagnostiek of behandeling) en hoe lang de sessie duurt. De geplande sessieduur wordt in rekening gebracht, ook als het iets korter of langer duurt. Bij meer dan 15 min uitloop wordt het tarief aangepast.

De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) heeft voor 2022 de volgende maximale tarieven vastgesteld (deze prijzen zijn inclusief voorbereiding, uitwerking en kosten van vragenlijsten):
– Diagnostiekconsult/intake 30 minuten € 101,78
– Diagnostiekconsult/intake 45 minuten € 142,31
– Diagnostiekconsult/intake 60 minuten € 163,37
– Behandelconsult 30 minuten € 85,16
– Behandelconsult 45 minuten € 120,99
– Behandelconsult 60 minuten € 143,71

Rapportage aan bedrijfsarts of UWV € 91,78

Ik heb in 2022 een contract met alle zorgverzekeraars. De behandeling wordt rechtstreeks bij hen gedeclareerd. Elke verzekeraar hanteert zijn eigen tarieven (tussen de 83% – 95% van het NZA tarief).

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een geldige verwijsbrief van de huisarts nodig en een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-classificatie), zoals angst, depressie of trauma.
De volgende klachten worden niet vergoed: burn-out, overspannenheid, werkstress, rouw, aanpassingsstoornis en klachten als gevolg van relatieproblemen. De kosten voor deze sessies betaal je zelf.
Je kunt ook je werkgever om een budget vragen als er sprake is van werkgerelateerde klachten of (dreigend) verzuim.

eigen-risico
Psychologische hulp valt onder het wettelijk verplichte eigen risico van de zorgverzekering (€ 385, tenzij je het zelf hebt verhoogd).
afgezegde-afspraken
Als de afspraak niet door kan gaan, moet je dit minstens 24 uur van te voren aan me laten weten (ook in het weekend). Dit kan alleen per mail, dus niet per sms of app. Bij te late afzegging wordt een consult  (€ 92,50) in rekening gebracht (no show).  Dit, een ‘no show’, wordt niet vergoed door de verzekering.
tarief-niet-verzekerde-zorg
Het tarief voor niet verzekerde zorg is € 112,50 per 45 min.
Het tarief voor relatie therapie is € 150,00 voor 60 min.
Het tarief voor psychologische begeleiding die vergoed wordt door de werkgever is
€ 125,00 per 45 min.

Voor de betaling van bovenstaande consulten stuur ik je een betaalverzoek.
Indien gewenst dan kun je hiervoor een factuur ontvangen.

 
De praktijk staat open voor iedereen.Direct aanmelden