BELANGRIJKE INFORMATIE

 
voorwaardes-voor-verzekerde-psychologische-zorg
Wil je dat de door mij geleverde hulp vergoed wordt door je zorgverzekeraar, dan moet er aan een aantal voorwaardes zijn voldaan (n.b. aan onderstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend; check hiervoor altijd bij je eigen zorgverzekeraar):
1. Er is bij jou sprake van een psychische stoornis;
2. Je hebt een verwijsbrief van de huisarts (of bedrijfsarts),
waarbij de datum op de verwijsbrief vóór onze eerste afspraak ligt. Verder staat er op deze brief het vermoeden van een DSM V stoornis, de naam van de huisarts en mijn naam.
vergoeding-per-ingezet-product
De zorgverzekeraar vergoedt per ingezet product. Dit product bestaat uit een bepaald aantal minuten. Het omvat niet alleen het face-to-face contact, maar ook b.v verslaglegging, diagnostiek, email-contact en E-health.
Voor de Basis GGZ zijn de volgende 5 producten van belang:
Onvolledig behandeltraject (OVB): 120 minuten
Kort (BK):  294 minuten
Middel (BM):  495 minuten
Intensief (BI):  750 minuten
Chronisch (BC): 750 minuten (T)
hoe-wordt-bepaald-welke-hulp-ik-krijg
Op basis van de aard en de ernst van je klachten bepaal ik samen met jou
– of je voor een behandeling in de Basis GGZ in aanmerking komt;
– welk product vervolgens past bij jouw klachten.
Ik bespreek dit in het eerste of tweede consult met je.
Als je niet in aanmerking komt voor een van de producten (doordat je klachten te licht of te zwaar zijn) heb je de keuze uit 2 opties:
– je wordt terugverwezen naar de huisarts. In dit geval wordt het product Onvolledig Behandeltraject (OVB) bij je in rekening gebracht.
– je kiest voor een behandeling op eigen kosten, het zogenaamde OVP (onverzekerd product). Deze hulp wordt gefactureerd in de vorm van afzonderlijke consulten.  De kosten hiervan bedragen €110,- per consult.
uitgesloten-stoornissen
De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijv. burn out), relatieproblematiek en rouw.
Sommige verzekeringen vergoeden deze stoornissen echter wel vanuit hun aanvullende pakketten. Raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis.
stoppen-van-de-behandeling
Als je tussentijds besluit te stoppen met de behandeling heb ik de wettelijke plicht om de kosten van de behandeling bij je in rekening te brengen.
afgezegde-afspraken
Als de afspraak niet door kan gaan, moet je dit minstens 24 uur van te voren aan me laten weten (ook in het weekend). Dit kan alleen per mail, dus niet per sms of app. Bij te late afzegging wordt een consult  (€ 92,50) in rekening gebracht (no show).  Dit, een ‘no show’, wordt niet vergoed door de verzekering.
begeleiding-coaching-counseling-en-supervisie
Naast psychologische behandeling bied ik ook begeleiding, coaching, counseling en supervisie aan.  Dit valt buiten de verzekerde zorg uit de basis GGZ en deze dien je dus zelf te betalen. Wel moet ik dan BTW in rekening brengen. In sommige gevallen is de werkgever bereid om b.v. in het kader van reintegratie dit traject (deels) te vergoeden. Informeer er naar bij je werkgever.
hoe-hoog-is-de-vergoeding
In 2021 heb ik met de meeste zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat als je voor verzekerde zorg uit de BasisGGZ in aanmerking komt, dit voor 100% wordt vergoed. Met de Caresq groep (waaronder Avitea) heb ik geen contract afgesloten. In dit geval wordt de behandeling door de zorgverzekeraar meestal deels vergoed. Raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis.
eigen-risico
Psychologische hulp valt onder het wettelijk verplichte eigen risico van de zorgverzekering (€ 385, tenzij je het zelf hebt verhoogd).
famed
Al mijn declaraties lopen via Famed. Zij declareren de verzekerde zorg naar de zorgverzekeraars en onverzekerde zorg naar jou. Voor vragen rondom de facturering kun je ook bij hen terecht.
 
De praktijk staat open voor iedereen.Direct aanmelden