Foto van een beeldje wat in de praktijk staat

Praktische zaken

Op dit moment
neem ik, gezien de grote toestroom en daardoor lange wachttijd, tijdelijk geen
nieuwe cliënten aan. Zodra er weer ruimte is laat ik dit via de website weten.

Datum bijgewerkt: 23 november 2023

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met mij, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Nadat je je hebt aangemeld via het aanmeldformulier op deze website neem ik, zodra ik je kan inplannen, telefonisch contact met je op. Je krijgt dus geen bericht van me als ik het aanmeldformulier van je ontvangen heb, maar pas als ik je in kan plannen.

Bij vragen hierover kun je me altijd even mailen.

Wanneer je klachten hebt over mij als je behandelend psycholoog, dan hoop ik dat je daarmee bij mij komt. Als we er samen niet uitkomen, kun je je klacht aan een samenwerkende collega-psycholoog voorleggen (zie bovenstaand). Wanneer ook deze bemiddeling niet naar tevredenheid is, kun je je klacht aan de LVVP of het NIP voorleggen. Via hun website kun je lezen hoe een dergelijke klachtenprocedure gestart kan worden.

  1. Er is bij jou sprake van een psychische stoornis;
  2. Je hebt een verwijsbrief* van de huisarts (of bedrijfsarts) met daarop vermeldt dat het om basis-GGZ gaat en een geldige DSM V classificatie, of een vermoeden daarvan. De datum op de verwijsbrief moet vóór ons eerste gesprek liggen.

 

Heb je geen geldige verwijsbrief dan kun je je toch aanmelden, maar dien je de behandeling zelf te betalen.

*Deze verwijsbrief kan de huisarts via Zorgdomein versturen.

  1.  

Vanaf 2022 is landelijk een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd: het Zorg Prestatie Model (ZPM). Elke sessie wordt apart gedeclareerd. Het tarief per sessie is afhankelijk van de soort sessie (diagnostiek of behandeling) en hoe lang de sessie duurt. De geplande sessieduur wordt in rekening gebracht, ook als het iets langer of korter duurt. Bij meer dan 15 minuten uitloop wordt het tarief aangepast.

Ik heb in 2023 en 2024 een contract met alle zorgverzekeraars.

De behandeling wordt rechtstreeks bij hen gedeclareerd.

Elke verzekeraar hanteert zijn eigen tarieven (tussen 83% en 93% van het NZA tarief).

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een geldige verwijsbrief van de huisarts nodig (zie boven) en een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-classificatie), zoals angststoornis, depressieve stoornis of trauma- en stressgerelateerde stoornis.

De volgende klachten worden niet vergoed (tenzij ze voorkomen in combinatie met een DSM V stoornis): burn-out, overspannenheid, werkstress, rouw, aanpassingsstoornis en klachten als gevolg van relatieproblemen. De kosten voor deze sessies betaal je zelf.

Je kunt je werkgever ook om een budget vragen als er sprake is van werkgerelateerde klachten of (dreigend) verzuim.

Het kan zijn dat je graag hulp wil van mij maar er bewust voor kiest dit buiten het reguliere zorgsysteem om te willen doen (bv omdat je geen DSM diagnose wil in je zorgdossier bij de huisarts).

In dit geval betaal je de kosten voor de sessies zelf.

Psychologische zorg valt onder het wettelijk verplichte eigen risico van de zorgverzekering.

Als een afspraak niet door kan gaan moet je dit minstens 24 uur van te voren aan me laten weten (ook in het weekend). Dit kan alleen per mail, dus niet per sms of app. Bij te late afzegging wordt €95 in rekening gebracht (‘no-show’). Dit, een ‘no-show’, wordt niet vergoed door de verzekering.

Ik stuur je hiervoor een betaalverzoek per telefoon.

Het tarief voor niet verzekerde zorg bedraagt €125,00 per 45 min.

Het tarief voor relatietherapie is €175,00 voor 60 min.

Het tarief voor psychologische begeleiding die vergoed wordt door de werkgever is €145,00 per 45 min.

 

Voor de betaling van bovenstaande consulten stuur ik je achteraf een betaalverzoek.

Indien gewenst kun je hiervoor een factuur ontvangen.

Ga naar de inhoud