INTERVISIE / WAARNEMENDE PRAKTIJKEN

 
 

KLACHTEN

 
Wanneer je klachten hebt over mij als je behandelend psycholoog, dan hoop ik dat je daarmee bij mij komt. Als we er samen niet uitkomen, kun je je klacht aan een samenwerkende collega-psycholoog voorleggen (zie bovenstaand). Wanneer ook deze bemiddeling niet naar tevredenheid is, kun je je klacht aan de LVVP of het NIP voorleggen. Via de website van de LVVP (https://lvvp.info) of het NIP (www.psynip.nl) kun je lezen hoe een dergelijke klachtenprocedure gestart kan worden.

 

WACHTTIJDEN

 
Het eerste contact verloopt via de receptie van het gezondheidscentrum of via de website (mail).
Desgewenst bel ik je  terug om wederzijds een eerste indruk te krijgen. We hebben dus binnen 2 dagen telefonisch contact.
Ik streef ernaar om binnen 5 tot 10 werkdagen na aanmelding een eerste afspraak met je in te plannen.
Na het eerste consult plannen we in overleg het vervolg.  In ieder geval is er dan de mogelijkheid via het eHealth portaal van MyMindspace voor het maken van vragenlijsten, dagboek, berichten, oefeningen. Natuurlijk is dat afhankelijk van jouw vraag.
De vervolgconsulten beginnen dorgaans 3 tot 5 weken na het eerste consult. De duur en de frequentie is in overleg en afhankelijk van je vraag.

 

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met mij, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Datum bijgewerkt:  Januari 2020

 
De praktijk staat open voor iedereen.Direct aanmelden